όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις:
Για την συμμετοχή σας στον εκάστοτε διαγωνισμό που θα ανακοινώνεται ανά διαστήματα από την εταιρεία μας αρκεί η αποστολή ενός email οπού θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας καθώς και αντίστοιχος κωδικός που θα έχει δοθεί από την εταιρεία μας στην πολυκατοικία σας η στον επαγγελματικό σας χώρο τον οποίο θα αναζητάτε από τον διαχειριστή η τον υπεύθυνο καθαρισμού αντίστοιχα.
Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερώνεστε μέσω email δηλαδή εάν μετά το πέρας κάθε κληρώσεως έχετε κερδίσει κάποιο από τα δώρα μας.
Η έκπτωση 50% για τον πρώτο μηνά κάθε νέας συνεργασίας θα εξαργυρώνεται στον τέταρτο μηνά αυτής.
Παράδειγμα: έστω μηνιαία συνδρομή καθαρισμού 10€ 1ο,2ο ,3ο μηνά 10 € και 4ο 5€ 5ο έως 12ο 10€.
Το πρόγραμμα επιστροφής έως 10% ανά έτος δεν αφορά σε χρηματικό ποσό αλλά σε έκπτωση των εργασιών που θα επιλέξετε από την εταιρεία μας και ισχύει μετά την ολοκλήρωση ενός έτους συνεργασίας εφόσον επιλέξετε την συνέχιση της συνεργασίας με τη εταιρεία μας .
Παράδειγμα: έναρξη συνεργασίας 15 Μάιου 2018 λήξη αυτής 14 Μάιου 2019 έναρξης νέας συνεργασίας 15 Μάιου 2019 λήξη 14 Μάιου 2020.
Εντός της νέας συμβάσης έχετε τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της έκπτωσης που σας αναλογεί οι οποία και θα αναφέρεται ρητώς και στην σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία μας.
Η μη άσκηση του δικαιώματος εντός του έτους σημαίνει και απώλεια αυτού δεν λειτουργούν δηλαδή αθροιστικά οι εκπτώσεις.